Deti z detských domovov získajú vďaka slovenským automobilkám vodičské preukazy

Slovenské automobilky a ich nadácie v spolupráci s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim a OZ Záleží nám prichádzajú s projektom „Vodičské preukazy pre deti z detských domovov“. V rámci tohto projektu podporia deti z detských domovov v ich štarte do samostatného života. Do projektu vložili tri slovenské automobilky KIA Motors Slovakia, Volkswagen Slovakia a PSA Peugeot Citroën Slovakia spolu 45 tisíc eur,  z ktorých budú hradené vodičské preukazy pre deti z detských domovov, ktoré sa pripravujú na život mimo týchto zariadení. Projekt, ktorý realizuje OZ Záleží nám, spojil automobilové odvetvie, aby pomoc deťom bola čo najzmysluplnejšia. Záštitu nad projektom prevzal predseda NR SR Peter Pellegrini a garantom projektu je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, do pôsobnosti ktorého patrí problematika detských domovov.

 

Na Slovensku je viac ako 4 700 detí umiestnených v štátnych a neštátnych detských domovoch. Z tohto 698 má 16 až 18 rokov a 322 má 18 rokov. Títo mladí ľudia sa pripravujú na život mimo detského domova. Práve život mimo brán týchto zariadení je pre mnohých zložitý. Bez podpory rodiny sú často krát odkázaní len na pomoc detských domovov a po ich opustení len sami na seba.

 

„Podrobne sme monitorovali jednotlivé deficitné oblasti na Slovensku a zistili sme, že deti z detských domovov sa po dovŕšení plnoletosti alebo po dovŕšení 25. resp. v prípade študujúcich 27. roku nachádzajú v zložitej situácii. Vodičský preukaz, ktorý je dnes nevyhnutnosťou pre získanie kvalifikovanej práce, je pre deti  vyrastajúce v rodinách samozrejmosťou, no pre deti žijúce v detskom domove výnimočným benefitom. Vďaka podpore slovenských automobiliek dávame týmto deťom reálnu možnosť získať vodičský preukaz a zvyšujeme tak ich šancu získať si lepšiu prácu v silnom konkurenčnom prostredí,“  hovorí Daniel Bradáč z OZ Záleží nám.

 

Princíp projektu je jednoduchý. Tri slovenské automobilky alebo ich nadácie – Nadácia KIA Motors Slovakia, PSA Peugeot Citroën Slovakia a Nadácia Volkswagen Slovakia vkladom po 15 tisíc eur umožnia deťom z detských domovov získať vodičský preukaz. Slovenské automobilky sa výrazne podieľajú na HDP tejto krajiny a považujú za dôležité pomáhať v deficitných oblastiach. Každá automobilka vložila do projektu 15 tisíc eur, z čoho pokryjú v tejto fáze projektu vodičské preukazy minimálne pre 100 detí. Po zhodnotení úspešnosti projektu sa rozhodne o jeho pokračovaní.

Cieľom projektu „Vodičské preukazy pre deti z detských domovov“  je okrem pomoci učiť deti zodpovednosti a preto je účasť na vodičskom kurze podmienená 30 eurovým vkladom žiadateľa. Tieto financie budú následne využité na zabezpečenie ďalších vodičských preukazov pre žiadateľov.

 

Záštitu nad projektom prevzal predseda NR SR Peter Pellegrini. „Projekt ma oslovil najmä svojou zmysluplnosťou a výnimočnosťou, pretože pomáha tam, kde štát už nemá veľký dosah. Som rád, že som mohol prispieť k tomu, že už čoskoro budú mať prví absolventi autoškoly vodičské preukazy,“ hovorí predseda NR SR Peter Pellegrini a dodáva, že ide o jeden z najzmysluplnejších príkladov verejno-súkromného partnerstva.

 

„Pracovníci detských domovov venujú príprave tzv. mladých dospelých na samostatný život mimo detského domova veľkú pozornosť. Možnosť získať vodičský preukaz je vítanou súčasťou tejto komplexnej prípravy a veríme, že bude aj benefitom pri hľadaní budúceho zamestnania,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny informuje vedenie detských domovov o možnosti zapojiť sa do tohto projektu. Deti môžu svoje žiadosti spolu s motivačným listom posielať emailom na chcem@vodicskepreukazy.sk, ktoré budú posudzované komisiou zriadenou zo zástupcov MPSVaR a nadácií automobiliek. Tá na základe kritérií zhodnotí, ktoré žiadosti podporí.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *